Taalcoaches werken aan taalbeleid; op weg naar de examens Nederlands in het mbo

Auteurs

  • Tiba Bolle

Trefwoorden:

Nederlands, examen, mbo, beroepsonderwijs, taalcoach

Samenvatting

In 2011 is in het mbo gestart met de invoering van centraal ontwikkelde examens voor lezen en luisteren en verplichte schoolexamens voor de productieve vaardigheden. Wat zijn de ervaringen van de taalcoaches, die op veel plekken zijn aangesteld om de studenten op het vereiste niveau te brengen?

Downloads

Citeerhulp

Bolle, T. (2013). Taalcoaches werken aan taalbeleid; op weg naar de examens Nederlands in het mbo. Levende Talen Magazine, 100(1), 16–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/452

Nummer

Sectie

Artikelen