De nieuwe exameneisen: verdeelde reacties op normen ministerie van OCW

Auteurs

  • Jacob Moerman

Trefwoorden:

Nederlands, Engels, havo, vwo, eindexamen, eindcijfer, praktijk

Samenvatting

Vanaf het schooljaar 2012–2013 geldt dat leerlingen van havo en vwo voor het examen niet meer dan één 5 als eindcijfer mogen halen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Hoe denken de mensen uit de praktijk over deze nieuwe eis?

Downloads

Citeerhulp

Moerman, J. (2013). De nieuwe exameneisen: verdeelde reacties op normen ministerie van OCW. Levende Talen Magazine, 100(4), 4–7. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/469

Nummer

Sectie

Artikelen