Uitdaging voor lectoraat Fries en Meertaligheid: Aansluiting tussen meertalig basisonderwijs en meertalig voortgezet onderwijs

Auteurs

  • Alex Riemersma
  • Reitze Jonkman

Trefwoorden:

meertalig onderwijs

Samenvatting

Het lectoraat Fries en Meertaligheid probeert aansluitingsproblemen voor de talen Fries, Nederlands en Engels in meertalig onderwijs in kaart te brengen en er oplossingen voor te vinden.

Downloads

Citeerhulp

Riemersma, A., & Jonkman, R. (2011). Uitdaging voor lectoraat Fries en Meertaligheid: Aansluiting tussen meertalig basisonderwijs en meertalig voortgezet onderwijs. Levende Talen Magazine, 98(3), 26–30. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/48

Nummer

Sectie

Artikelen