Waar is het langetermijnbeleid? Het vreemdetalenonderwijs in de polder

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, overheidsbeleid, eindexamenprogramma

Samenvatting

De onderwijsminister heeft vakinhoudelijke verenigingen gevraagd feedback te geven op de uitgewerkte concept-eindexamenprogramma’s havo/vwo. Erik Kwakernaak geeft gehoor aan deze oproep en reageert op het concept-examenprogramma mvt.

Downloads

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (2005). Waar is het langetermijnbeleid? Het vreemdetalenonderwijs in de polder. Levende Talen Magazine, 92(3), 5–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/512

Nummer

Sectie

Artikelen