Een Turcologisch onderzoekje

Auteurs

  • Daan King

Trefwoorden:

tweede-taalonderwijs, Turks

Samenvatting

Waarom hebben Turkse native speakers zo’n moeite met de woordvolgorde in het Nederlands? Daan King probeert duidelijk te maken hoezeer het Turkije-Turks (de Turkse taal die voor de meeste Nederlandse Turken de moedertaal is) afwijkt van de ons meest bekende talen in één bepaald opzicht, namelijk de woordvolgorde. Het is zo geschreven dat de lezer geen kennis van het Turks nodig heeft. Voor Turcologen zelf zal het artikel weinig nieuws bevatten. Het is misschien nog het meest van belang voor leraren die te maken hebben met Turkse native speakers en die zich daarbij verbazen over bepaalde hardnekkige fouten in het Nederlands, Engels, Duits en Frans van deze leerlingen.

Downloads

Citeerhulp

King, D. (2003). Een Turcologisch onderzoekje. Levende Talen Magazine, 90(1-2), 15–17. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/736

Nummer

Sectie

Artikelen