Literatuur, hoe nu verder?

Auteurs

  • Eric van 't Zelfde

Trefwoorden:

literatuuronderwijs, lesmethode

Samenvatting

Discussiestuk over de positie van het vak Literatuur met praktische voorbeelden. In 2000 won Eric van ‘t Zelfde voor zijn literatuurmethode Wanted Read or Alive  een Europese onderscheiding. Inmiddels is er in het onderwijs zoveel veranderd dat hij nog maar weinig opdrachten uit deze methode in zijn lessen gebruikt. Niettemin blijft literatuur voor het leren van een taal onverminderd belangrijk. Van ‘t Zelfde breekt een lans voor Literatuur als apart, volwaardig vak. Eric van ’t Zelfde is docent Engels en coördinator van 3-, 4- en 5-havo aan het Johan de Witcollege (JWC) in Den Haag, een school voor vmbo en havo.

Downloads

Citeerhulp

Zelfde, E. van ’t. (2003). Literatuur, hoe nu verder?. Levende Talen Magazine, 90(1-2), 19–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/737

Nummer

Sectie

Artikelen