Nederlands als Tweede Taal; Differentiatie in de eerste-opvangklas

Auteurs

  • Folkert Kuiken

Trefwoorden:

Nederlands, NT2, differentiatie, lesmethode

Samenvatting

Omgaaan met verschillen in een groep is niet eenvoudig. Folkert Kuiken laat zien hoe de methode Zebra op de verschillen inspeelt.

Citeerhulp

Kuiken, F. (2000). Nederlands als Tweede Taal; Differentiatie in de eerste-opvangklas. Levende Talen Magazine, 87(6), 16–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/807

Nummer

Sectie

Artikelen