Zelfstandig leren van moderne vreemde talen (2). ‘To the point, please’

Auteurs

  • Kees van Esch
  • Eus Schalkwijk
  • Chantal van Summeren

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, zelfstandig leren, luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leertaken

Samenvatting

Dit is het tweede artikel van een reeks die gaat over de alledaagse praktijk van zelfstandig leren met al zijn problemen maar ook zijn mogelijkheden. We beperken ons daarbij tot de vaardigheden luisteren en spreken, omdat het juist bij deze vaardigheden moeilijker lijkt om het proces van zelfstandig leren te (bege)leiden. In dit tweede artikel wordt stilgestaan bij het doorzien en aanbrengen van structuur in leertaken.

Downloads

Citeerhulp

Esch, K. van, Schalkwijk, E., & Summeren, C. van. (2001). Zelfstandig leren van moderne vreemde talen (2). ‘To the point, please’. Levende Talen Magazine, 88(1), 9–11. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/816

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)