Het wiel opnieuw uitvinden? Preambule vmbo en het talenonderwijs

Auteurs

  • Gert Rijlaarsdam
  • Arjan Krijgsman

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, taalonderwijs, Nederlands, vmbo, toetsing, lessenserie, lespraktijk

Samenvatting

Volgens het examenprogramma moeten alle vakken in het vmbo voldoen aan een zestal algemene doelen, de preambule. Gert Rijlaarsdam en Arjan Krijgsman tonen aan dat er minder nieuws onder de zon is dan men afgaande op de preambule zou denken. Ze presenteren een bestaande lessenserie over schrijven (zowel geschikt voor Nederlands als voor de moderne vreemde talen), en bespreken die in het licht van de preambule. Aan de hand van een Duitstalige internetpagina laten ze zien op welke manier er aandacht kan worden besteed aan de preambuledoelen.

Downloads

Citeerhulp

Rijlaarsdam, G., & Krijgsman, A. (2001). Het wiel opnieuw uitvinden? Preambule vmbo en het talenonderwijs. Levende Talen Magazine, 88(5), 5–9. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/829

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 > >>