Het sectorwerkstuk in het vmbo

Auteurs

  • Paul Scholte

Trefwoorden:

taalonderwijs, Nederlands, vmbo, sectorwerkstuk

Samenvatting

De veranderingen in het vmbo lijken geïnspireerd te zijn op de Tweede Fase in de bovenbouw van havo en vwo. Er wordt in ieder geval ook gestreefd naar een betere aansluiting met de vervolgopleidingen. Aangezien het mbo is opgesplitst in sectoren krijgt het vmbo dezelfde indeling in sectoren. Vandaar de term ‘sector’werkstuk. In de Tweede Fase wordt gesproken over ‘profielwerkstuk’ vanwege de profielindeling. In het onderstaande artikel van Paul Scholte, docent economie aan de Daltonschool te Den Haag, beschrijft hij de ervaring met het maken van zo’n sectorwerkstuk.

Downloads

Citeerhulp

Scholte, P. (2001). Het sectorwerkstuk in het vmbo. Levende Talen Magazine, 88(5), 13–15. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/831

Nummer

Sectie

Artikelen