Wat wil de vmbo-docent? Aandachtspunten bij het kiezen van een leergang

Auteurs

  • Carel van der Burg

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, vmbo, leergangen, leermateriaal

Samenvatting

Docenten zullen een keus moeten maken uit voor het vmbo nieuw uitgebrachte leergangen. Carel van der Burg, werkzaam bij het CPS Talencentrum, geeft een overzicht van criteria die houvast kunnen geven bij het beoordelen van leergangen. Deze lijst met criteria is het resultaat van een workshop op de Levende Talen studiedag in november 2000 waaraan een dertigtal docenten uit het vmbo deelnamen. Centraal stond de vraag: ‘waaraan moet een vmbo-leergang mvt voldoen?’

Downloads

Citeerhulp

Burg, C. van der. (2001). Wat wil de vmbo-docent? Aandachtspunten bij het kiezen van een leergang. Levende Talen Magazine, 88(5), 16–17. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/832

Nummer

Sectie

Artikelen