Het nieuwe T2-lezen; De cd-rom in het leesvaardigheidsonderwijs; een voorbeeld uit het Italiaans.

Auteurs

  • Atie Blok-Boas

Trefwoorden:

moderne vreemde talen, ict, Italiaans, didactiek

Samenvatting

Met de intrede van de computer in het vreemdetalenonderwijs heeft het T2-lezen er een dimensie bij gekregen, het lezen van multimediale teksten, teksten die je via de computer kunt lezen en die voorzien zijn van beeld en geluid. In dit artikel wordt de vraag behandeld of dat lezen wezenlijk anders is dan het lezen van teksten uit een boek, en of er sprake is van een nieuw type leesvaardigheid en dus misschien ook van een nieuw type lezer.

Citeerhulp

Blok-Boas, A. (1999). Het nieuwe T2-lezen; De cd-rom in het leesvaardigheidsonderwijs; een voorbeeld uit het Italiaans. Levende Talen Magazine, 86(538), 241–244. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/955

Nummer

Sectie

Artikelen