LTM, jaargang 76 (1989) 437

LTM, jaargang 76 (1989) 437

Uriël Schuurs, Stef Verhoeven Samenvatting
Incongruenties in het schrijfonderwijs 1-10
Atie Blok-Boas, Helen van Hoorn, Ineke Vedder Samenvatting
'Pronto?' Implicaties van een functioneel-notionele cursusopzet; Terugblik op Pronto?, functioneel-notionele cursus Italiaans voor beginners 10-13
Wim Galjee Samenvatting
Van Oriëntatie naar Basisvorming; Terugblik op 6 jaar leerplanontwikkeling; Omgaan met (geplande) veranderingen (4) 14-20
Matthias Mitzschke Samenvatting
Het vervelende 'hoe'; Een aanzet tot het ontwikkelen van studievaardigheden voor het moderne vreemde taal onderwijs 21-24
Eus Schalkwijk Samenvatting
De toetsing in het literatuuronderwijs; Een impressie van een Nijmeegse conferentie 26-31
Daniël Janssen Samenvatting
Over schrijven 32-38


ISSN: 1566-2705