Leesonderwijs ter discussie; Deel 1. Analyse van leesonderwijs in lesmaterialen

Auteurs

  • Koos Henneman
  • Wim van Calcar

Trefwoorden:

leesonderwijs

Samenvatting

Leerlingen passen veelal de geleerde leesstrategieën niet toe. Ze hebben er geen zin In, zien het nut er niet van In en de toepassing kost ze te veel tijd. K. Henneman en W. van Calcar wilden weten waaraan dat ligt. Ze zijn nagegaan op welke wijze leerlingen in de basisvorming worden geïnstrueerd als het gaat om leesstrategieën. In deze bijdrage beschrijven ze het resultaat van hun analyse. In het volgende nummer van Levende Talen komen ze met aanbevelingen om het leesonderwijs te optimaliseren.

Downloads

Citeerhulp

Henneman, K., & Calcar, W. van. (1999). Leesonderwijs ter discussie; Deel 1. Analyse van leesonderwijs in lesmaterialen. Levende Talen Magazine, 86(539), 267–272. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/958

Nummer

Sectie

Artikelen