'Ik leer woorden gewoon uit mijn hoofd'; Taalleerders reflecteren over hun leerstijl

Auteurs

  • Peter Bimmel
  • Thomas Schullian

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, didactiek, mbo, Duits

Samenvatting

Hoe beter leerlingen zich bewust zijn van hun eigen aanpak bij het leren van een vreemde taal, des te groter de kans op succes. Dit Idee staat centraal in cognitieve benaderingen van taalleerprocessen. In een onderwijsproject aan een mbo, het Modelyceum in Amsterdam, is getracht studenten bewust te maken van hun aanpak bij het leren van een vreemde taal. Daarbij zijn enkele suggesties beproefd die onlangs door Piepho (1998) zijn gedaan in het kader van een Europees portfolio-project. Dit artikel beschrijft ervaringen die zijn opgedaan bij de uitvoering van deze lessenserie. De lessen zijn gegeven door Thomas Schullian, één van de auteurs van dit artikel.

Downloads

Citeerhulp

Bimmel, P., & Schullian, T. (1999). ’Ik leer woorden gewoon uit mijn hoofd’; Taalleerders reflecteren over hun leerstijl. Levende Talen Magazine, 86(542), 491–496. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/969

Nummer

Sectie

Artikelen