Scoren op de 100-puntenschaal; Een nieuw toetsinstrument voor NT2 op ISK-niveau

Uriël Schuurs

Samenvatting

In deze bijdrage beschrijft Schuurs een onlangs gepubliceerde reeks toetsen, De ISK-toetsen (1999), voor NT2 in de Internationale Schakelklassen. Eerst gaat hij  kort in op het kader waarbinnen de ISK-toetsen zijn ontstaan. Daarna beschrijft hij de gehanteerde uitgangspunten bij de toetsconstructie. Vervolgens komen de opbouw en samenhang van de ISK-toetsen aan de orde. Het artikel besluit met een bespreking van de mogelijkheden om de toetsen in het onderwijs in te zetten.


Trefwoorden


NT2; isk; toetsen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.