Scoren op de 100-puntenschaal; Een nieuw toetsinstrument voor NT2 op ISK-niveau

Auteurs

  • Uriël Schuurs

Trefwoorden:

NT2, isk, toetsen

Samenvatting

In deze bijdrage beschrijft Schuurs een onlangs gepubliceerde reeks toetsen, De ISK-toetsen (1999), voor NT2 in de Internationale Schakelklassen. Eerst gaat hij  kort in op het kader waarbinnen de ISK-toetsen zijn ontstaan. Daarna beschrijft hij de gehanteerde uitgangspunten bij de toetsconstructie. Vervolgens komen de opbouw en samenhang van de ISK-toetsen aan de orde. Het artikel besluit met een bespreking van de mogelijkheden om de toetsen in het onderwijs in te zetten.

Downloads

Citeerhulp

Schuurs, U. (1999). Scoren op de 100-puntenschaal; Een nieuw toetsinstrument voor NT2 op ISK-niveau. Levende Talen Magazine, 86(542), 536–541. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/971

Nummer

Sectie

Artikelen