... en niemand weet waar het op termijn toe leidt

Auteurs

  • Marijke Degreef

Trefwoorden:

NT2

Samenvatting

Carrie van der Guchte en Korrie van Helvert, beiden verbonden aan de KUB In Tilburg, deden in opdracht van de Projectgroep NT2 onderzoek naar de situatie in het eerste opvangonderwijs aan asielzoekerskinderen zowel in het basisonderwijs als In het voortgezet onderwijs. In dit artikel gaat de aandacht vooral uit naar de opvang van 12- tot 18-jarigen.

Downloads

Citeerhulp

Degreef, M. (1999). . en niemand weet waar het op termijn toe leidt. Levende Talen Magazine, 86(543), 615–619. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/977

Nummer

Sectie

Artikelen