Talenexamens 1999; Te moeilijk of te makkelijk?

Auteurs

  • René Alberts
  • Erna van Hest

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, centraal examen

Samenvatting

In deze bijdrage wordt een overzicht van de resultaten van de centrale examens voor de talen gepresenteerd. De resultaten kunnen beschouwd worden als de resultante van de moeilijkheidsgraad van de examens en het vaardigheidsniveau van de examenkandidaten. Voor zover de gegevens dat toelaten zal op beide aspecten worden ingegaan.

Downloads

Citeerhulp

Alberts, R., & Hest, E. van. (1999). Talenexamens 1999; Te moeilijk of te makkelijk?. Levende Talen Magazine, 86(543), 621–624. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/978

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)