Training in de moedertaal en transfer naar een vreemde taal; Een effectstudie bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs

Auteurs

  • Hetty Mulder

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, leesstrategie

Samenvatting

Peter Bimmel promoveerde op 19 maart 1999 aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp Training en transfer van leesstrategieën. Centraal in zijn proefschrift stond de vraag 'Hoe moet het begrijpend leesonderwijs bij het schoolvak Nederlands ingericht worden om ertoe bij te dragen dat niet alleen de leesvaardigheid Nederlands erop vooruitgaat, maar ook de leesvaardigheid in de vreemde talen?' Een bespreking.

Downloads

Citeerhulp

Mulder, H. (1999). Training in de moedertaal en transfer naar een vreemde taal; Een effectstudie bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Levende Talen Magazine, 86(544), 642–645. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/982

Nummer

Sectie

Artikelen