Spreken/luisteren als deelvak voor Frans en Duits; Een nieuwe uitdaging voor havo

Auteurs

  • Heleen de Hondt
  • Dick Meijer

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, tweede fase, deelvakken

Samenvatting

Voor docent en leerling zal de invoering van de tweede fase in het havo zeker een grote uitdaging vormen. Invulling geven aan het deelvak spreken/luisteren - vaardigheden die in het huidige onderwijs misschien wel eens wat tekortkomen - zal docenten met vragen confronteren waarop eenduidige antwoorden nauwelijks mogelijk zijn. Bijvoorbeeld de vraag naar de verdeling van de beschikbare studielast (160 uur) over de beide vaardigheden of de vraag naar de concretisering van handelingsdoelen. In dit artikel laten auteurs van in ontwikkeling zijnde leergangen voor Frans en Duits zien hoe zij vorm hebben gegeven aan kernveranderingen in het deelvak.

Downloads

Citeerhulp

Hondt, H. de, & Meijer, D. (1998). Spreken/luisteren als deelvak voor Frans en Duits; Een nieuwe uitdaging voor havo. Levende Talen Magazine, 85(526), 6–15. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/992

Nummer

Sectie

Artikelen