Attitude en motieven bij volwassen leerders van Spaans

Marly Nas, Kees van Esch

Samenvatting

In dit artikel gaan de auteurs in op de rol van attitude en motieven (drijfveren) die volwassenen hebben om een vreemde taal als Spaans te leren. Zij verwachten dat volwassenen vanuit duidelijke motieven en weloverwogen kiezen voor het leren van vreemde talen en dat zij daarom een positieve attitude hebben ten opzichte van die vreemde taal. Maar wat is precies de invloed die attitude en motieven hebben op het leren van die vreemde taal?


Trefwoorden


Spaans; volwassenenonderwijs; didactiek

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.