Allochtone talen in het voortgezet onderwijs; Status in het voortgezet onderwijs en een vergelijkend perspectief

Guus Extra

Samenvatting

In deze bijdrage, een bewerking van de toespraak die de auteur hield op de jaarvergadering 1998 van Levende Talen, wordt allereerst een beeld gepresenteerd van de status van allochtone talen in het voortgezet onderwijs in Nederland. In het verlengde daarvan wordt ingegaan op de uitkomsten van vergelijkend onderzoek naar de status van allochtone talen in het basis- versus voortgezet onderwijs in een zestal landen van de Europese Unie.


Trefwoorden


NT2; vreemdetalenonderwijs; voortgezet onderwijs

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.