LTM, jaargang 88 (2001) 6

LTM, jaargang 88 (2001) 6

Thema: De leerling centraal. Wat vinden leerlingen van talen leren en wat doen ze aan talen leren buiten het reguliere onderwijs om?
Thomas Bersee, Polly Perkins, Anja van Kleef Samenvatting pdf
Tweetalig onderwijs aan de IJssel; International Business School 5-7
Jacob Moerman Samenvatting pdf
De wereld van blokuren, studiewijzers en zelfwerkzaamheid 8-10
Frans Janssen Samenvatting pdf
Dromen in het Nederlands; hoe een Russische supersnel Nederlands leert 10-12
Menno Eekman Samenvatting pdf
Waarom Arabisch? 12-13
John Daniëls Samenvatting pdf
De leerling, zijn computer en de school 14-17
Gé Stoks, Ursula Gerling, Barbara Lazenby Simpson, Radka Perclová, Wolf Halberstadt Samenvatting pdf
Taalportfolio en het Europees Jaar van de Talen 18-27
Hannie Humme Samenvatting pdf
Een kijkje over de grens 28-29
Jelle Vaartjes Samenvatting pdf
Kennis van de Turkse cultuur is onontbeerlijk 32-34
Elisabetta Materassi Samenvatting pdf
De aantrekkingskracht van Italië; Italiaans in het volwassenonderwijs 34-35
Marja van den Hurk Samenvatting pdf
Het land dat in mij woont 36-37
Aly van der Schaaf Samenvatting pdf
Heeft het Fries toekomst? Regionale talen in Europa vragen om goed taalbeleid op school 38-39
Ingrid Wijgh Samenvatting pdf
‘Het gaat niet om het leuk’. Leerlingen over de deelvakken 41-42
Hanni de Heer-van der Giesen Samenvatting pdf
Een spel in democratie. ‘Jeugdparlement’ geëxporteerd naar Rusland 43-44


ISSN: 1566-2705