Heeft het Fries toekomst? Regionale talen in Europa vragen om goed taalbeleid op school

Auteurs

  • Aly van der Schaaf

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, kleine talen, Fries

Samenvatting

De plaats van het Fries in Nederland begint steeds meer te lijken op die van het Nederlands in Europa, omdat ook het Nederlands wordt bedreigd door andere talen. Net als het Fries heeft het Nederlands in deze tijd van globalisering en tendens tot ‘English only’ steun nodig om als zelfstandige taal te overleven. De toekomstperspectieven voor taalverscheidenheid zijn dramatisch. Volgens de bekende taalwetenschapper David Crystal, zal 50 procent van de 6.000 talen die op de aardbol gesproken worden over 100 jaar uitgestorven zijn, oftewel iedere twee weken verdwijnt er met de dood van de laatste sprekers minstens één taal. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, zal er dus wel taalbeleid gevoerd moeten worden.

Downloads

Citeerhulp

Schaaf, A. van der. (2001). Heeft het Fries toekomst? Regionale talen in Europa vragen om goed taalbeleid op school. Levende Talen Magazine, 88(6), 38–39. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/844

Nummer

Sectie

Artikelen