LTM, jaargang 82 (1995) 499

LTM, jaargang 82 (1995) 499

Bob de Jonge Samenvatting
Tekstanalyse en tekstproduktie: een lees- en een schrijfoefening 188-190
Theo Witte Samenvatting
Van de nood een deugd. Perspectieven voor vakoverstijgend literatuuronderwijs in de tweede fase 191-198
Gé Stoks Samenvatting
Efficiënte leerwegen voor Engels 199-202
Hans Hulshof Samenvatting
Moedertaaldidactiek in ontwikkeling. Naar een vakdidactische kennisbasis 203-205


ISSN: 1566-2705