LTM, jaargang 80 (1993) 484

LTM, jaargang 80 (1993) 484

Jan Peter Nauta Samenvatting
Thuis en bij de buren. Twee oefeningen voor interculturele vergelijking 508-510
Olav Petri Samenvatting
Efficiënt oefenen van spreekvaardigheid 511-512
Ton Koet Samenvatting
Toetsen met behulp van de computer 513-514
Peter Groot Samenvatting
Leesvaardigheid in een vreemde taal: theoretische denkbeelden en praktische implicaties 515-519
Noud van Zuijlen Samenvatting
De ontwikkeling van meerkeuzeinvultoetsen voor de tekstbegripexamens moderne vreemde talen 520-523
Peter Edelenbos, Cor Suhre Samenvatting
De aansluiting EIBO-EIVO: probleem en uitdaging 524-528


ISSN: 1566-2705