Leesvaardigheid in een vreemde taal: theoretische denkbeelden en praktische implicaties

Auteurs

  • Peter Groot

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, spreekvaardigheid

Samenvatting

De discussie over leesvaardigheidstraining in het vto is nog niet uitgewoed, getuige de bijdrage van Peter Groot in dit nummer. Op verzoek van de redactie leverden Bart Bossers en Gerard Westhoff onafhankelijk van elkaar een korte reactie op Groots bevindingen.

Citeerhulp

Groot, P. (1993). Leesvaardigheid in een vreemde taal: theoretische denkbeelden en praktische implicaties. Levende Talen Magazine, 80(484), 515–519. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1352

Nummer

Sectie

Artikelen