LTM, jaargang 80 (1993) 480

LTM, jaargang 80 (1993) 480

Ton Hendrix, Hans Hulshof Samenvatting
Leesonderwijs verder vorm geven. Van deelvaardigheden naar interactieve tekstanalyse 253-261
Karina van der Meer Samenvatting
Twee programma's voor het genereren van woordenlijsten: Nieuwen Lemma 262-265
Gerard Westhoff Samenvatting
Onderwijs in leesstrategieën: theoretische achtergrond, praktisch nut. Reactie op Bossers, 'Vt-lezen: Leesstrategieën of taalkennis' 266-270


ISSN: 1566-2705