Leren lezen in het Engels op de basisschool

Auteurs

  • Ans van Berkel

Trefwoorden:

basisschool, EIBO, leesvaardigheid

Samenvatting

Om te kunnen lezen in een vreemde taal moet je niet alleen in staat zijn de betekenis van het gelezene te verwerken, maar moet je allereerst de woorden op papier vlot en accuraat herkennen. Dat wil zeggen dat je de techniek van het lezen beheerst. Hoe leer je dat in een vreemde taal, hoe leer je dat in het Engels? In het vreemdetalenonderwijs wordt geen aandacht besteed aan het technisch leren lezen, noch in de brugklas noch in de basisschool. Men gaat er vanuit dat je dat vanzelf wel leert als je eenmaal in het Nederlands hebt leren lezen. Klopt dat inderdaad? En als kinderen vanzelf leren lezen, welke strategieën spelen daarbij dan een rol?

In dit artikel wordt verslag gedaan van onderzoek naar de technische leesvaardigheid in het Engels van leerlingen uit groep 7 en 8 die één uur per week Engels kregen (Eibo-setting), en van kinderen uit groep 4 die in groep 1 t/m 3 ruim twee à drie uur per week Engels hadden gevolgd (vvtoE-setting). In vervolgonderzoek is de technische leesvaardigheid van Eibo-leerlingen vergeleken met die van vvtoE-leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Een groot deel van de leerlingen blijkt in staat zelf te leren lezen. Zij doen dat op basis van analogie met bekende woorden. Er blijkt geen verschil in technische leesvaardigheid Nederlands tussen de groepen 7 en 8 uit beide settings. In het Engels blijkt de technische leesvaardigheid van vvtoE-leerlingen een jaar vooruit te lopen op die van Eibo-leerlingen.

Downloads

Citeerhulp

Berkel, A. van. (2012). Leren lezen in het Engels op de basisschool. Levende Talen Tijdschrift, 13(1), 16–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/130

Nummer

Sectie

Artikelen