Spelling op het internet; de chaos becijferd

Koen Gheuens

Samenvatting

In dit artikel worden de resultaten besproken van een onderzoek naar het spellinggebruik van jongeren op het internet. Om een beter beeld te krijgen van wat op het eerste gezicht een chaotisch wereldje zonder regels lijkt, zoeken we het antwoord op een aantal vragen aan de hand van een corpusonderzoek. Welke spellingregels overtreden jongeren, en hoe vaak? Wordt er in verschillende nieuwe media op dezelfde manier gespeld? Zijn er daarbij regionale verschillen merkbaar (tussen Nederlandse en Vlaamse jongeren)? En wat gebeurt er met de spelling wanneer ook volwassenen zich aan een chatsessie wagen?Het medium blijkt van invloed te zijn op de manier waarop jongeren spellen. Er zijn ook opvallende verschillen tussen Vlaamse en Nederlandse jongeren, en tussen jongeren en volwassenen.

Trefwoorden


spellingvaardigheid; internet

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.