Spreekvaardigheidsdidactiek en ICT

Auteurs

  • Alessandra Corda
  • Ton Koenraad
  • Maartje Visser

Trefwoorden:

spreekvaardigheid, ict, vo

Samenvatting

In dit artikel1 bespreken we een aantal mogelijkheden om ICT effectief in te zetten voor het spreekvaardigheidsonderwijs in de moderne vreemde talen. Effectief omdat de voorwaarden voor taalverwerving beter worden gerealiseerd, of omdat er organisatorische voordelen ontstaan. We besteden aandacht aan de mogelijkheid om via ICT input in de vreemde taal aan te bieden, om asynchrone en synchrone communicatie te realiseren, aan automatische spraakherkenning en aan toetsing van spreekvaardigheid via de computer. Ter verduidelijking gebruiken we vooral voorbeelden en ervaringen uit het Nederlandse voortgezet onderwijs. We concluderen dat ICT zeker kan bijdragen aan betere ondersteuning van spreekvaardigheid, door meer mogelijkheden te bieden voor autonoom leren en voor interactie.

Downloads

Citeerhulp

Corda, A., Koenraad, T., & Visser, M. (2012). Spreekvaardigheidsdidactiek en ICT. Levende Talen Tijdschrift, 13(1), 36–44. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/132

Nummer

Sectie

Artikelen