Taal op klompen. Uitkomsten van een onderzoek naar taalfouten aan het einde van het voortgezet onderwijs

Jannemieke van de Gein

Samenvatting

Er is een tekort aan empirische gegevens over de taalfouten die leerlingen aan het einde van het voortgezet onderwijs in hun schrijfwerk maken. In een poging om in dat tekort te voorzien, zijn in 109 eindexamenteksten alle taalgebruiks- en taalverzorgingsfouten geteld. De resultaten tonen aan dat de scholingsnormen zoals beschreven in de referentiekaders bij lange na niet gehaald worden. Is dat verrassend? Nee.


Trefwoorden


vo; schrijfvaardigheid, taalfouten, ERK

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.