Leesbare teksten? Over de invloed van structuurmarkeringen op het tekstbegrip en de tekstwaardering van zwakke en sterke lezers

Auteurs

  • Wendy van Dooren
  • Huub van den Bergh
  • Jacqueline Evers-Vermeul

Trefwoorden:

havo, vwo, tekstbegrip, tekstwaardering, structuurmarkering

Samenvatting

Welk effect hebben structuurmarkeringen zoals tussenkopjes en signaalwoorden op het tekstbegrip en de tekstwaardering van zwakke en sterke lezers? Via een leesexperiment onder 50 havo- en 44 vwo-leerlingen is de rol van deze markeringen onderzocht. Leerlingen lazen van vier studieteksten een versie met of zonder structuurmarkeringen en gaven daarnaast hun waardering voor deze teksten. De resultaten tonen een interactie-effect tussen lezerstype en tekstversie: sterke lezers behalen op zowel expliciet gemarkeerde teksten als teksten zonder structuurmarkeringen goede resultaten, terwijl zwakke lezers structuurmarkeringen meer nodig hebben en gemarkeerde teksten daardoor beter begrijpen. Algemeen geldt dat leerlingen de tekst die ze hoger waarderen beter begrijpen.

Downloads

Citeerhulp

Dooren, W. van, Bergh, H. van den, & Evers-Vermeul, J. (2012). Leesbare teksten? Over de invloed van structuurmarkeringen op het tekstbegrip en de tekstwaardering van zwakke en sterke lezers. Levende Talen Tijdschrift, 13(4), 31–38. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/152

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 4 > >> 

Gelijkaardige artikels

1 2 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.