Motiverend literatuuronderwijs met eigentijdse literatuur. De receptie van multiculturele teksten door havo- en vwo-scholieren

Auteurs

  • Marianne Hermans

Trefwoorden:

literatuur, havo, vwo, bovenbouw, multicultureel, verhalen

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de reacties van leerlingen op multiculturele verhalen. Leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo lazen verhalen van Marokkaans-Nederlandse auteurs en beantwoordden vragen over hun begrip en waardering van het verhaal. Leerlingen die zelf een niet-Nederlandse achtergrond hebben, reageerden anders op de verhalen dan de autochtone leerlingen. In het algemeen blijkt dat verhalen met een multiculturele setting een toegevoegde waarde kunnen hebben in de literatuurles, ook voor leerlingen die niet van huis uit met deze thema’s bekend zijn.

Downloads

Citeerhulp

Hermans, M. (2009). Motiverend literatuuronderwijs met eigentijdse literatuur. De receptie van multiculturele teksten door havo- en vwo-scholieren. Levende Talen Tijdschrift, 10(1), 28–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/167

Nummer

Sectie

Artikelen