Communicatiedurf versus taalangst

Auteurs

  • Mathea Simons
  • Wilfried Decoo

Trefwoorden:

taalonderwijs, taaluitingen, taalangst, didactiek

Samenvatting

In communicatief taalonderwijs gaan we ervan uit dat leerlingen bereid zijn te communiceren, dat zij plezier scheppen in taaluitingen, dat zij met andere woorden beschikken over durf om de taal te gebruiken. Ons onderzoek laat zien dat dit niet vanzelfsprekend is en dat leerlingen eerder angst hebben om te communiceren. Hieronder bekijken we eerst de stand van zaken in het onderzoek naar taalangst, daarna gaan we na in welke mate leerlingen met die angst te maken hebben in de klas. Ten slotte suggereren we mogelijke oplossingen voor de klaspraktijk.

Downloads

Citeerhulp

Simons, M., & Decoo, W. (2009). Communicatiedurf versus taalangst. Levende Talen Tijdschrift, 10(2), 3–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/168

Nummer

Sectie

Artikelen