De invloed van literatuuronderwijs op de leesattitude

Auteurs

  • Mia Stokmans

Trefwoorden:

leesvaardigheid, literatuuronderwijs, leesattitude

Samenvatting

Centraal in dit artikel staan veranderingen in leesattitude als gevolg van leeservaringen tijdens literatuuronderwijs. Het onderzoek naar veranderingen in leesattitude waaraan 20 klassen, die varieerden in opleidingsniveau, deelnamen, is uitgevoerd met behulp van een quasi-experimenteel design. Naast variabelen als leesattitude en ervaringen tijdens de lessen (leerzaam, plezierig en gemakkelijk) zijn ook andere variabelen in het onderzoek meegenomen zoals verschillen tussen de lessen, leesvaardigheid, sociale norm (van ouders en vrienden), geslacht en leeftijd. De resultaten wijzen uit dat leerlingen met een positieve leesattitude en een goede leesvaardigheid een grotere kans hebben om literatuuronderwijs als positief te ervaren. Deze positieve ervaringen, en met name het plezier dat leerlingen ervaren bij lezen, zijn bepalend voor een verbetering van de leesattitude.

Downloads

Citeerhulp

Stokmans, M. (2009). De invloed van literatuuronderwijs op de leesattitude. Levende Talen Tijdschrift, 10(2), 35–43. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/172

Nummer

Sectie

Artikelen