Bezint eer ge begint; Het effect van prewriting op tekstkwaliteit

Auteurs

  • Monica Koster
  • Renske Bouwer
  • Huub van den Bergh

Samenvatting

Docenten geven leerlingen vaak de opdracht om voor het schrijven eerst een kladversie te schrijven, maar helpt dat om uiteindelijk een betere tekst te schrijven? In het onderzoek van Monica Koster, Renske Bouwer en Huub van den Bergh is gekeken naar het toepassen van prewriting door basisschoolleerlingen. Zij voerden een interventiestudie uit, waarin leerlingen werd aangeleerd om voorafgaand aan het schrijven inhoud te genereren en deze inhoud te ordenen, en gingen na of leerlingen vaker prewriting gingen toepassen, welke typen prewriting ze gebruikten en wat het effect hiervan was op de kwaliteit van hun teksten. Leerlingen in de interventiegroep bleken inderdaad meer geneigd om prewriting te gebruiken en gebruikten ook effectievere vormen daarvan. In alle leerjaren leidde het gebruik van prewriting tot teksten van een hogere kwaliteit.

Downloads

Citeerhulp

Koster, M., Bouwer, R., & Bergh, H. van den. (2017). Bezint eer ge begint; Het effect van prewriting op tekstkwaliteit. Levende Talen Tijdschrift, 18(3), 3–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1734

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 > >>