Twitter-rollenspel in de leesles; Biedt relevant leesonderwijs ‘risicoleerlingen’ een eerlijker speelveld?

Auteurs

  • Margot Belet

Samenvatting

De kennissamenleving vraagt meer dan ooit om lezende leerlingen, maar zelf verkiezen zij ‘coolere’ vrijetijdsmedia, die hun onderwijssucces belemmeren. Kan het ‘beste van beide werelden’ worden gecombineerd? Margot Belet voerde een experiment uit in het voortgezet onderwijs in Vlaanderen, waarbij  leeslessen zonder rollenspel of met een mondeling rollenspel werden vergeleken met leeslessen met een Twitter-rollenspelinstructie.  Leerlingen ervoeren deze laatste als significant meer relevant, en die ervaring van relevantie hing positief samen met hun leesmotivatie en leesintenties. Vooral leerlingen die vaak als ‘zwakkere’ lezers worden gezien - jongens, leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen met weinig ouderlijke leessteun – ervoeren de leesles met Twitter als relevanter.

Downloads

Citeerhulp

Belet, M. (2017). Twitter-rollenspel in de leesles; Biedt relevant leesonderwijs ‘risicoleerlingen’ een eerlijker speelveld?. Levende Talen Tijdschrift, 18(3), 33–41. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1736

Nummer

Sectie

Artikelen