Duidelijke leerteksten in het vmbo

Auteurs

  • Jentine Land
  • Ted Sanders
  • Huub van den Bergh

Trefwoorden:

vmbo, leertekst, zwakke lezer, tekststructuur, tekstbegrip, tekstwaardering

Samenvatting

Lezen is voor veel vmbo-leerlingen een groot struikelblok. Soms kan dat aan de leerlingen zelf liggen, maar soms ook aan de tekst die ze moeten lezen. Het is echter niet altijd even duidelijk wat een tekst geschikt maakt voor zwakkere lezers. Een van de aspecten die invloed kunnen hebben op het begrijpen en onthouden van teksten is de tekststructuur. Met grootschalige leesexperimenten zijn wij daarom nagegaan welke effecten structuurkenmerken hebben op het tekstbegrip en de tekstwaardering van de zwakkere lezers uit het vmbo.

Downloads

Citeerhulp

Land, J., Sanders, T., & Bergh, H. van den. (2009). Duidelijke leerteksten in het vmbo. Levende Talen Tijdschrift, 10(4), 3–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/180

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 > >>