Schrijven bij diverse schoolvakken: een verkenning

Auteurs

  • André Mottart
  • Peter Vanbrabant
  • Piet-Hein van de Ven

Trefwoorden:

taalvaardigheid, taalonderwijs, schrijven, schrijfonderwijs, schrijfdidactiek, taalbeleid

Samenvatting

Het huidige onderwijs vergt een grote taalvaardigheid van leerlingen. Voor elk vak moeten leerlingen lezen, schrijven, presentaties houden. Taalonderwijs is dan ook een taak voor leraren van alle vakken. We onderzochten wat leerlingen expliciet dan wel impliciet leren over schrijven bij Nederlands en bij andere vakken. Uit dit exploratieve onderzoek blijkt dat veel leraren van andere vakken niet proces-georiënteerd, maar productgeoriënteerd schrijfonderwijs geven. Leren door schrijven is nauwelijks aanwezig. Leraren van andere vakken ontbreekt het vaak aan inzicht in schrijfdidactiek. Toch zijn er leraren die wel aandacht hebben voor taal. Maar van een systematisch taalbeleid lijkt op veel scholen nog geen sprake.

Downloads

Citeerhulp

Mottart, A., Vanbrabant, P., & Ven, P.-H. van de. (2009). Schrijven bij diverse schoolvakken: een verkenning. Levende Talen Tijdschrift, 10(4), 14–21. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/181

Nummer

Sectie

Artikelen