REPETITOR op weg naar geautomatiseerde uitspraakcorrectie

Auteurs

  • Alied Blom
  • Henk van den Heuvel

Trefwoorden:

uitspraak, NT2, uitspraakcorrectie, programma

Samenvatting

Voor het groepsonderwijs Nederlands als tweede taal vormt correctie op de uitspraak een lastig probleem. Al die cursisten met hun eigen uitspraakproblemen: hoe kun je die allemaal in een plenaire behandeling tot hun recht laten komen? Bovendien is correctie alleen niet genoeg, maar is ook intensieve oefening geboden, en dat valt groepsgewijs moeilijk te realiseren. Onder de naam Dutch-capt is door de Radboud Universiteit Nijmegen een programma ontwikkeld dat voorziet in automatische correctie van specifieke aspecten van de uitspraak. In samenwerking met de Radboud Universiteit is door de Technische Universiteit Delft een vervolgproject opgestart onder de naam repetitor. Dit project bevindt zich in de ontwikkelingsfase; in een later stadium volgen toetsing en evaluatie. Hieronder een vergelijking tussen doelstelling, opzet en didactische inhoud van Dutch- capt en repetitor.

Downloads

Citeerhulp

Blom, A., & Heuvel, H. van den. (2009). REPETITOR op weg naar geautomatiseerde uitspraakcorrectie. Levende Talen Tijdschrift, 10(4), 22–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/182

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)