Hoe schat een NT2 cursist zijn eigen taalniveau in? En wat is de inschatting door de docent?

Titia Boers

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van een kleinschalig onderzoek. Toetsresultaten van een groep beginnende taalleerders worden vergeleken met het taalniveau zoals ingeschat door de taalleerders zelf en door hun docenten. Voor deze inschattingen worden niveauaanduidingen gebruikt die ontleend zijn aan het CEFR.


Trefwoorden


NT2; taalniveau; ERK; inschatting

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.