Werken met taalportfolio’s in het talenonderwijs aan volwassenen

Auteurs

  • Peter Broeder
  • Rita Sorce

Trefwoorden:

taalportfolio, talenonderwijs, volwassenen, hoger onderwijs

Samenvatting

Werken met portfolio’s is in het talenonderwijs (nog) een veelbelovend nieuw instrument om met leerlingen te werken aan taal. Met een taalportfolio kan de gebruiker de eigen taalkennis inschatten en bewijzen van zijn talenkennis verzamelen. Ook kan door het werken met een taalportfolio het verdere leerproces worden gestuurd door de gebruiker zelf, al dan niet met feedback van de docent. De auteurs hebben een taalportfolio voor het hoger onderwijs ontwikkeld. Dit staaat niet op zichzelf, maar past binnen een veel breder Europees project. Het artikel gaat eerst kort in op de achtergronden van het project, gevolgd door het doel en de kenmerken van het Taalportfolio Hoger Onderwijs. Dan beschrijven de auteurs enkele ervaringen opgedaan met het werken met een taalportfolio in het onderwijs Italiaans als tweede taal. Deze praktijkervaringen zijn weliswaar positief maar wijzen toch op het belang van co-evaluatie waarin een combinatie van zelfevaluatie door de student en docentevaluatie geïntegreerd wordt in de lespraktijk.

Downloads

Citeerhulp

Broeder, P., & Sorce, R. (2008). Werken met taalportfolio’s in het talenonderwijs aan volwassenen. Levende Talen Tijdschrift, 9(2), 3–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/190

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.