Lang leve het lezen voor de lijst

Auteurs

  • Joop Dirksen

Trefwoorden:

lezen, literatuuronderwijs, leesadviezen

Samenvatting

Rondom lezen voor de lijst, van oudsher toch een wezenlijk onderdeel van het literatuuronderwijs, was het tot voor kort opvallend stil, terwijl het op heel  veel scholen een bron van frustraties is voor leerlingen en docenten. Met ‘Leesadviezen.nl’ probeert de auteur de leerling beter te laten kiezen en de docent ondersteuning te bieden bij begeleiding en beoordeling van dat lezen voor de lijst.

Downloads

Citeerhulp

Dirksen, J. (2008). Lang leve het lezen voor de lijst. Levende Talen Tijdschrift, 9(2), 11–18. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/191

Nummer

Sectie

Artikelen