Verantwoord aanbieden van grammaticaonderwijs; Leergangen Duits onder de loep

Marjon Tammenga, Minna Maijala, Mark Duif

Samenvatting

Het artikel heeft betrekking op grammaticaonderwijs, maar dan bij de moderne vreemde talen. Het onderzoek naar effectieve grammaticale instructie laat daar zien dat grammaticale structuren niet alleen moeten worden ingeoefend in vormgerichte oefeningen, maar ook dienen te worden geïntegreerd in productieve opdrachten. Verder wordt gepleit voor een aanbod van zowel deductieve als inductieve instructie. Marjon Tammenga, Minna Maijala en Mark Duijf gingen na in hoeverre leergangen Duits uit Duitsland, Nederland en Finland deze inzichten volgen. Hun resultaten tonen dat met name Finse leergangen gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en een inspiratiebron kunnen zijn voor Nederlandse leergangauteurs en –uitgevers.


Trefwoorden


Duits; leergang; grammaticaonderwijs

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.