Verantwoord aanbieden van grammaticaonderwijs; Leergangen Duits onder de loep

Auteurs

  • Marjon Tammenga
  • Minna Maijala
  • Mark Duif

Trefwoorden:

Duits, leergang, grammaticaonderwijs

Samenvatting

Het artikel heeft betrekking op grammaticaonderwijs, maar dan bij de moderne vreemde talen. Het onderzoek naar effectieve grammaticale instructie laat daar zien dat grammaticale structuren niet alleen moeten worden ingeoefend in vormgerichte oefeningen, maar ook dienen te worden geïntegreerd in productieve opdrachten. Verder wordt gepleit voor een aanbod van zowel deductieve als inductieve instructie. Marjon Tammenga, Minna Maijala en Mark Duijf gingen na in hoeverre leergangen Duits uit Duitsland, Nederland en Finland deze inzichten volgen. Hun resultaten tonen dat met name Finse leergangen gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en een inspiratiebron kunnen zijn voor Nederlandse leergangauteurs en –uitgevers.

Downloads

Citeerhulp

Tammenga, M., Maijala, M., & Duif, M. (2019). Verantwoord aanbieden van grammaticaonderwijs; Leergangen Duits onder de loep. Levende Talen Tijdschrift, 20(1), 17–26. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1919

Nummer

Sectie

Artikelen