Het effect van taalgericht wetenschaps- en techniekonderwijs op de motivatie en het leerrendement van lagereschoolkinderen

Elena Schutjes

Samenvatting

Het effect van taalgericht wetenschaps- en techniekonderwijs op de motivatie en het leerrendement werd door Elena Schutjes gemeten in twee Vlaamse klassen van de lagere school. Een bestaand lessenpakket over het thema ‘energie’ werd aangepast volgens de principes van taalgericht vakonderwijs om vervolgens onderwezen te worden in een meertalige klas en een eentalige klas. Zowel de intrinsieke motivatie als het leerrendement stegen, waarbij de intrinsieke motivatie sterker steeg in de meertalige klas.


Trefwoorden


taalgericht wetenschaps- en techniekonderwijs; basisonderwijs; leerrendement

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.