Het effect van taalgericht wetenschaps- en techniekonderwijs op de motivatie en het leerrendement van lagereschoolkinderen

Auteurs

  • Elena Schutjes

Trefwoorden:

taalgericht wetenschaps- en techniekonderwijs, basisonderwijs, leerrendement

Samenvatting

Het effect van taalgericht wetenschaps- en techniekonderwijs op de motivatie en het leerrendement werd door Elena Schutjes gemeten in twee Vlaamse klassen van de lagere school. Een bestaand lessenpakket over het thema ‘energie’ werd aangepast volgens de principes van taalgericht vakonderwijs om vervolgens onderwezen te worden in een meertalige klas en een eentalige klas. Zowel de intrinsieke motivatie als het leerrendement stegen, waarbij de intrinsieke motivatie sterker steeg in de meertalige klas.

Downloads

Citeerhulp

Schutjes, E. (2019). Het effect van taalgericht wetenschaps- en techniekonderwijs op de motivatie en het leerrendement van lagereschoolkinderen. Levende Talen Tijdschrift, 20(1), 27–39. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1920

Nummer

Sectie

Artikelen