Een schrijfstrategie in L2-onderwijs: NOVSKEV

Auteurs

  • Francis Kox
  • Huub van den Bergh

Trefwoorden:

schrijfstrategie, onderzoek

Samenvatting

In het artikel van Francis Kox en Huub van den Bergh wordt het effect van schrijfstrategieën gerapporteerd in de tweede taal (Duits) bij havo 4 leerlingen. In de experimentele conditie kregen de leerlingen expliciet les in pre-writing activiteiten (zoals denken en organiseren), het vinden van goede vertalingen en post-writing activiteiten (zoals evalueren en verbeteren). De resultaten van het onderzoek laten zien dat de leerlingen van de experimentele groep (gemiddeld) betere teksten schreven, wanneer deze werden nagekeken met een holistisch model, dan de controlegroep. Bij de analytische beoordeling waren de teksten in de experimentele groep op verschillende dimensies (inhoud, zinsbouw, woordgebruik, en conventies) beter dan in de controlegroep. Op andere, vaak lagere-orde aspecten (grammatica, spelling en interpunctie), kon geen verschil tussen beide condities aangetoond worden.

Downloads

Citeerhulp

Kox, F., & Bergh, H. van den. (2019). Een schrijfstrategie in L2-onderwijs: NOVSKEV. Levende Talen Tijdschrift, 20(3), 3–12. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1957

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 > >>