Correctheid van grammaticale inflectie in het Frans als moedertaal en tweede taal; Invloed van grammaticale complexiteit en hoorbaarheid op geslachtsmarkering

Auteurs

  • Marco Bril

Trefwoorden:

schrijfvaardigheid, Frans, onderzoek

Samenvatting

Binnen schrijfvaardigheid in zowel de moedertaal als een tweede taal spelen grammaticale correctheid en de spelling van woorden een grote rol. Het correct toepassen van grammaticale inflectie wordt door veel leerlingen lastig gevonden, zoals tweedetaalleerders van het Frans. In de studie van Marco Bril is onderzocht wat de effecten van de grammaticale complexiteit van zinnen en de hoorbaarheid van inflecties zijn op het toepassen van geslachtsmarkering bij moedertaalsprekers en Nederlandstalige taalleerders van het Frans. De resultaten tonen dat grammaticale complexiteit en woordsoort van invloed zijn op het correct toepassen van geslachtsmarkering. De hoorbaarheid speelt alleen in specifieke constructies en woordsoorten een rol.

Downloads

Citeerhulp

Bril, M. (2019). Correctheid van grammaticale inflectie in het Frans als moedertaal en tweede taal; Invloed van grammaticale complexiteit en hoorbaarheid op geslachtsmarkering. Levende Talen Tijdschrift, 20(3), 13–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1959

Nummer

Sectie

Artikelen