Overtuigen met vreemde talen: de rol van taalimago

Auteurs

  • Jos Hornikx
  • Marianne Starren

Trefwoorden:

moderne vreemde talen, imago, overtuigingskracht, onderwijspraktijk

Samenvatting

Reclamemakers gebruiken regelmatig vreemde talen om hun doelgroep te verrassen en te overtuigen. In dit artikel bespreken we recent onderzoek naar vreemde talen in reclame. Vreemde talen roepen verschillende associaties op die soms positief en soms negatief zijn. Empirisch onderzoek laat zien dat de overtuigingskracht van vreemde talen beïnvloed wordt door de koppeling met de producten die worden aanbevolen in de advertentie (bijvoorbeeld bij sinaasappels is Spaans effectiever dan bij wasmachines) en door het begrip van de gebruikte uiting in de vreemde taal (bijvoorbeeld gemakkelijk Frans is effectiever dan moeilijk Frans). We sluiten af met toepassingsmogelijkheden voor de onderwijspraktijk.

Downloads

Citeerhulp

Hornikx, J., & Starren, M. (2008). Overtuigen met vreemde talen: de rol van taalimago. Levende Talen Tijdschrift, 9(3), 14–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/196

Nummer

Sectie

Artikelen